Chương trình Con Đường Thành Công

Tư vấn hành động

  • 1- Nạp Năng Lượng
  • 2- Xác định Mục tiêu
  • 3- Kế hoạch Hành động
  • 4- Đo lường Kết quả
  • 5- Tra cứu Bản đồ TL
1- Nạp Năng Lượng

Cách thức thực hiện:

Chuyên mục đang được hoàn thiệnHỏi: Tại sao cần Nạp Năng lượng đầu ngày mới?

Đáp: Nếu bạn có 2 lựa chọn, bạn có chọn cách tốt hơn không?

Bạn hãy tự tìm ra cách tốt hơn cho mình bằng cách quan sát giữa 1 ngày bạn có năng lượng cao, tràn đầy sức sống từ đầu ngày mới với 1 ngày có năng lượng bình thường.


2- Xác định Mục tiêu
3- Kế hoạch Hành động
4- Đo lường Kết quả
5- Tra cứu Bản đồ TL
 
 
 
Mô hình Tư vấn này đang được hoàn thiện.
Cám ơn bạn đã ghé thăm! Và hẹn gặp lại bạn vào lần sau.