Chương trình Con Đường Thành Công

Rèn luyện để Thành công

1. Sức Khỏe

Mục Tiêu: Năng lượng sung mãn

Liên kết mục Rèn luyện sức khỏe

Chìa khóa luyện tập: Có một Chiến lược luyện tập phù hợp với tính cách và hoàn cảnh bạn đang sống

Thời điểm cần tập trung: 21 ngày luyện tập liên tục đầu tiên của bạn


2. Hạnh Phúc

Mục tiêu: Hạnh phúc mỗi ngày

Liên kết mục: Rèn luyện hạnh phúc 

Chìa khóa luyện tập: Tạo thói quen tư duy tích cực

Thời điểm cần tập trung: Khi mới thức dậy, trước khi đi ngủ, những thời điểm bạn bị ảnh hưởng tiêu cực trong ngày


3. Tiền Bạc

Mục tiêu: Tự do Tài chính

Liên kết mục: Rèn luyện để có Tự do về tài chính

Chìa khóa luyện tập: Bí quyết Thành công và Kiến thức về Tiền bạc

Thời điểm cần tập trung: 2 năm đầu tiên để thiết lập các thói quen căn bản của người thành công