Chương trình Con Đường Thành Công

Rèn luyện Hạnh phúc (chuyên mục đang được hoàn thiện)

1. Tiếp cận những nguồn tích cực:

1 ý tưởng của Farrell Williams: bài hát Happy và website chia sẻ thời khắc hạnh phúc 24hoursofhappy.com :

2. Luyện tập thể thao sẽ làm bạn hạnh phúc hơn. Xem lý do tại sao ở sơ đồ sau:

3. Dành nhiều thời gian hơn cho những việc đem lại hạnh phúc cho bạn. Xem gợi ý sau:

4. Sơ đồ hướng dẫn

Hạnh phúc là một lựa chọn. Bạn hãy luôn nhớ điều này.