Chương trình Con Đường Thành Công

Chuyên gia tư vấn

TIỀN BẠC CÓ CẢ ẢNH HƯỞNG TỐT LẪN ẢNH HƯỞNG XẤU TÙY VÀO NHÂN CÁCH CỦA NGƯỜI SỞ HỮU NÓ

Đó là sự thật. Tiền bạc không có tính cách, nhân phẩm hay giá trị. Nó chỉ phản ánh những khát vọng của người chủ sở hữu. Người ta có thể dùng tiền để xây nên những bệnh viện và trường học lớn, nhưng tiền cũng có thể bị vung vãi và tiêu xài hoang phí vào những mục đích vô nghĩa. Người ta có thể dùng tiền để xây dựng những bảo tàng để lưu giữ những tác phẩm tuyệt đẹp và có giá trị, nhưng cũng có thể dùng tiền để tạo ra những vũ khí hủy diệt.


Khi làm giàu cho bản thân mình, bạn đồng thời phải xây dựng nhân cách bằng việc dành một khoản thu nhập để giúp đỡ những người khác. Hãy lựa chọn một nhà thờ, một trại trẻ mồ côi hoặc một trường hợp nào đó mà bạn có thể tận tình giúp đỡ. Sau đó hãy dành thời gian và tiền bạc của mình cho họ. Những người được lợi nhất từ những hành động cao đẹp này luôn luôn là những người cho đi, chứ không phải là những người được nhận.

<Napoleon Hill - trích trong quyển Positive Action Plan>

Các chuyên gia về thành công


Andrew Carnegie
(25/11/1835-11/8/1919)

Wallace Delois Wattles
(1860-7/2/1911)

William Walker Atkinson
(5/12/1862-22/11/1932)

Charles Francis Haanel
(22/5/1866-27/11/1949)
Napoleon Hill
(26/10/1883-8/11/1970)

Dale Carnegie
(24/11/1888-1/11/1955)

Norman Vincent Peale
(31/5/1898-24/12/1993)
Joseph Murph
(20/5/1898-16/12/1981)

William Clement Stone
(4/5/1902-3/9/2002)

Earl Nightingale
(12/3/1921-28/3/1989)

Og Mandino
(12/12/1923-3/9/1996)

Zig Ziglar
(6/11/1926-28/11/2012)

Jim Rohn
(17/9/1930-5/12/2009)

Stephen Covey
(24/10/1932-16/7/2012)

Sandra Anne Taylor
(14/11/1950-nay)
THÀNH QUẢ VĨ ĐẠI ĐƯỢC SINH RA TỪ SỰ ĐẤU TRANH

Ralph Waldo Emerson từng nói: “Sức mạnh của chúng ta lớn lên từ sự yếu đuối của chính bản thân mình. Chỉ khi chúng ta bị đâm và bị bắn trọng thương, sức mạnh đó mới đánh thức niềm căm phẫn trong chúng ta với những nguồn lực bí mật”.

Xung đột và đấu tranh có thể truyền cảm hứng giúp bạn vượt qua nghịch cảnh và đến với những thành quả thật sự. Hãy nhìn nhận mọi sự đấu tranh như một cơ hội để phát triển. Chính sự đấu tranh, chứ không phải kết quả, là thứ tạo nên nhân cách. Nếu bạn biết rằng mình đúng, hãy giữ vững lập trường dù dường như cả thế giới đều chống lại bạn và tất cả mọi người đều nghi ngờ đánh giá của bạn. Khi bạn thắng thế, và cuối cùng bạn sẽ thắng thế nếu bạn giữ lập trường, tất cả bọn họ sẽ nói với bạn rằng họ biết cuối cùng thể nào bạn cũng làm được điều đó mà.

<Napoleon Hill - trích trong quyển Positive Action Plan>