Chương trình Con Đường Thành Công

Hỏi & Đáp

- Thời gian để có được thành công về tài chính

Trả lời của Andrew Carnergie

- Có chiến lược hành động phù hợp sẽ có lợi thế gì

Trả lời của Andrew Carnergie

- Hỏi: Tôi muốn thành công nhưng sau mỗi lần quyết tâm khởi đầu, tôi thấy mình trở nên bi quan rồi bỏ cuộc. Tôi phải làm thế nào?

CĐTC: Bạn cần học cách rèn luyện bằng được trạng thái lạc quan nếu bạn muốn thành công. Không có một cách nào khác, vì mỗi khi bi quan là bạn đang tiêu diệt ước mơ của chính mình.

Sandra Anne Taylor miêu tả về bi quan và lạc quan