Chương trình Con Đường Thành Công

1 phút mỗi ngày

Chỉ bỏ ra 1 phút, bạn có thể làm thay đổi ngày hôm nay. Hãy chọn 1 trong 3 lĩnh vực có ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn ở dưới:

  • Sức Khỏe
  • Hạnh Phúc
  • Tiền Bạc
Sức Khỏe

Trong 1 phút, bạn có thể tập các bài sau:

- Hít đất

- Nhảy dây

- Cơ bụng


Hạnh Phúc
Tiền Bạc
Kiểm tra xem cơ chế nào đang chi phối Tâm trí của bạn hôm nay
 

  • Bạn nhìn thấy nhiều may mắn và cơ hội trong ngày

 

  • Bạn nhìn thấy nhiều trở ngại và rủi ro trong ngày

 

  • Bạn thấy bình thường, không may mắn cũng chẳng rủi ro